รีวิว หนัง ภาพยนตร์ สารคดี Come and See เอหิปัสสิโก : พุทธแท้พุทธที่อะไร ?

ขึ้นชื่อว่าศาสนาพุทธในไทย คงต้องปูพื้นก่อนว่าของเราเป็นสายเถรวาท ที่เน้นการตีความตามพระไตรปิฎกอย่างเคร่งครัด ไม่ดัดแปลงอะไร และมีความเข้มงวดในเรื่องกฎของสงฆ์อย่างมาก ซึ่งจะต่างจากนิกายมหายาน (นับถือในจีน เกาหลี ญี่ปุ่น) ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า ซึ่ง หนัง ภาพยนตร์ สารคดี Come and See เอหิปัสสิโก ได้พยายามสำรวจว่า ความเป็นธรรมกายนั้นยึดตามหลักพุทธเถรวาทนี้แค่ไหน

หนังไปสัมภาษณ์คนหลาย ๆ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย ทั้งลูกศิษย์อดีตคนที่เคยเป็นลูกศิษย์ของวัด นักวิชาการด้านสังคมและพุทธศาสนา และกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับวัด ทำให้เราเห็นองค์ประกอบหลายอย่างที่วัดพระธรรมกายไม่เหมือนกับวัดพุทธเถรวาททั่วไป ทั้งพิธีกรรมที่เน้นให้สาวกถวายปัจจัยทีละมาก ๆ การสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่โต หรือความเชื่อว่ายิ่งถวายเงินเยอะก็ยิ่งมีโอกาสได้ไปสวรรค์

หลายฟุตเตจของหนังเป็นการสัมภาษณ์คนวงใน เช่น เลขาธิการของวัด หรืออดีตผู้เคยทำงานใกล้ชิดกับพระธัมมชโย เจ้าอาวาส ซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับกิจของวัด ทำให้เราได้เข้าใจทั้งในมุมมองของคนที่สนับสนุน และต่อต้านวัดพระธรรมกาย

ใน หนัง ภาพยนตร์ สารคดี Come and See เอหิปัสสิโก จุดไคลแม็กซ์ของเรื่อง คงจะเป็นการที่รัฐบาลสั่งให้ตำรวจเข้าค้นวัด เพื่อควบคุมตัวพระธัมมชโย เจ้าอาวาส ในข้อหาฉ้อโกง หนังพาเราไปเกาะติดสถานการณ์ที่หาดูได้ยาก ทั้งการที่ตำรวจมาล้อมวัด และการที่เหล่าสาวกมารวมตัวกันเพื่อขวางตำรวจ หรือแม้แต่นั่งสมาธิเป็นการแสดงอารยะขัดขืน จังหวะของหนังในช่วงนี้มีความตื่นเต้นและระทึก ทำให้เราลุ้นว่าเรื่องจะจบแบบไหน จนเราลืมไปเลยว่าดูสารคดีอยู่

Come and See เอหิปัสสิโก